report Published on September 15, 2020

High Tech Smart Materials (HTSM) - Internationale sector plannen post Corona

De topsector High Tech Systems & Materials (HTSM) wil dat Nederland blijft behoren tot de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld, door zich te richten op een missie gedreven innovatieagenda. De belangrijkste randvoorwaarden hiertoe zijn sleuteltechnologieën en digitalisering. HTSM richt zich in een programmatische meerjarige aanpak op innovatie samenwerking, handel en acquisitie, en focust op een aantal doel landen, waaronder Frankrijk. De HTSM-internationaliseringsstrategie heeft vier hoofdthema’s: export, technologische samenwerking, strategische acquisitie en human capital. Het doel van de HTSM-internationaliseringsstrategie meer business en banen genereren in Nederland.

Focus op Frankrijk, en een basic Frankrijk Plan voor de gehele HTSM-sector is daarbij een nuttig instrument. Frankrijk is een belangrijke markt voor Nederland. Na de corona crisis wil de Nederlandse topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) voor haar hightech ondernemers niet alleen de handelsrelatie met Frankrijk stimuleren, maar bovendien insteken op meerjarige samenwerking. De sector wil een groeistap stimuleren: technologie-en innovatiepartner voor Frankrijk. Dit betekent dat we onze huidige handelsactiviteiten in Frankrijk op een hoger niveau moeten brengen, en tegelijkertijd met een meerjarige programmering focus aan willen brengen in onze gewenste lange termijn relatie met Frankrijk. We streven naar bilaterale samenwerking, vooral van belang voor de luchtvaartindustrie(aeronautica), maar ook voor automotive industrie.

De timing is nu. Gedurende de COVID-19 periode maakte de Franse regering een nieuwe steunmaatregel voor de Franse industrie bekend, ter waarde van 550 miljoen euro voor nieuwe productiemiddelen en andere innovaties in de industrie, en voor energietransitie en voor overige strategische sectoren als digitaal, nano-elektronica, luchtvaart, microbiologie en materialen. Het Franse doel is onder andere publiek-private doorbraakinnovaties te ondersteunen waarbij zowel mkb, als grote bedrijven als kennisinstellingen betrokken zijn. De Fransen zijn van mening dat ze door innovatie te mobiliseren hun Franse industrie een steun in de rug kunnen geven en de transitie kunnen versnellen naar een duurzamere, meer digitale en meer concurrerende industrie. Hierdoor kunnen grote Franse publiek-private onderzoeksinstellingen hun activiteiten voortzetten, juist in strategische sectoren voor onze economie: duurzame energie, digitaal, nano-elektronica, luchtvaart, microbiologie, materialen. Twee doelstellingen worden hiermee in Frankrijk gestimuleerd: minder CO₂-uitstoot, en behoud en uitbreiding van de industriële productie in eigen land.

Dit is van groot belang voor de Nederlandse topsector High Tech Systemen & Materialen. 

Deze samenvatting bouwt voort op deze drivers en momentum. Zowel vanuit de situatie in Nederland, als de situatie in Frankrijk, dankzij COVID-19. Via innovatie-samenwerking kan bovendien een substantieel nieuw handels potentieel van nieuwe technologie en diensten ontgonnen worden. De partners van de topsector HTSM geven tezamen vorm aan een Frankrijk plan met een programmatische (meerjaren)uitwerking. Een operationele planning zal eind 2020 vorm krijgen, maar de samenvatting van dit focus document laat alvast de aanzet zien.  

Hoe meer kennis in niches, hoe kansrijker

Internationale technologische en innovatie-samenwerking met Frankrijk versterkt de Nederlandse kennispositie is een middel om markttoegang te verkrijgen én hoogwaardige buitenlandse investeringen in Nederland te stimuleren. 

Frankrijk heeft sterke kennisbasis in fundamentele wetenschap; het is het land van ingenieurs en designers. Nederland moet dus van goeden huize komen meerwaarde in Frankrijk te bieden. Hoe meer kennis en kunde Nederland in niches heeft, hoe kansrijker de samenwerking met Franse partners, ook op langere termijn.

Er zijn inmiddels al voorbeelden van concrete samenwerking tussen Frankrijk en Nederland In niches rondom automotive, aeronautica, composietmaterialen en op het gebied van Artificial Intelligence. Nederland is vooraanstaand op het gebied van Open Innovatie, waarbij (inter)nationale organisaties hun R&D proces en daarmee het financiële risico delen. Nederland heeft zich internationaal een sterke positie weten te verwerven dankzij ondernemerszin, excellente wetenschap en topkwaliteit in technologie. Ook De Nederlandse cultuur van samenwerking en vertrouwen in het publiek-private ecosysteem van kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en de regionale en landelijke overheid draagt hieraan bij. De Nederlandse hightech sector brengt mede deze cultuurelementen mee, om daadwerkelijk als partner in handel en innovatie voor Frankrijk te kunnen acteren. Zodat samen met Frankrijk gewerkt kan worden aan de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, waar Frankrijk voor staat. 

Centraal staat het woord ‘samen’, net als in het Duitsland Plan. Enerzijds omdat dit DE cultuurwaarde van de Nederlanders is. Samenwerking doen we door aan de Nederlandse kant door de onderlinge afstemming en krachtenbundeling te vergroten, maar juist ook door steeds vaker samen met Franse partners aan projecten te werken op gebieden waar we elkaar versterken.

 In de Franse Behoefte aan oplossingen voor duurzaamheid digitalisering komen de Nederlandse sterktes op het gebied van composieten (en andere materialen), nanotechnologie, fotonica en ICT tot hun recht. Zij vinden hun toepassingen in de Franse Automotive en aeronautica sector, en in de France Halfgeleider Industrie. Hierin worden zeer diverse combinaties gemaakt:

  • De sectoren luchtvaart (aeronautica) en automotive zien marktkansen en innovatiekansen bij de innovatieve inkoop van Renault, en bij de internationale toeleverketen van Airbus. In de Composieten sector is zowel duurzaamheid als digitalisering de drijfveer om te investeren in Frankrijk, bijvoorbeeld omtrent materialen toepassing bij Renault, vanwege de duurzame oplossingen in zowel de automotive sector en de luchtvaartsector.Mede via de grote bedrijven Renault en Airbus kan Nederland laten zien dat de Nederlandse toeleverketen (high tech systems) onmisbaar voor Frankrijk is.
  • De Nederlandse composieten cluster heeft in de Composieten Agenda de longlist van Nederlandse bedrijven in kaart gebracht die zorgen voor geavanceerde toepassingen, innovatieve materialen, procesautomatisering en nieuwe producten, zoals thermoplastische composieten, 3D-printen, duurzame composieten, end-to-end automatisering en digitalisering.
  • De samenwerking tussen Holland Semiconductors, PhotonicsNL en AutomotiveNL op het gebied van de semiconductor industrie, evenals het samenwerkingsverband Holland Robotics voor de robotica; alle met focus op Frankrijk.
  • Door nadrukkelijk de koppeling te maken met ICT zoals Artificial Intelligence kunnen we ook steeds meer integrale oplossingen presenteren die aansluiten op de behoeften van Frankrijk

De Franse Pôles de Compétitivité Zijn in de bijlage in beeld gebracht in hun thematische verhouding tot Nederlandse HTSM roadmaps. Samenwerking met deze Franse clusters heeft de aandacht van diverse HTSM sub sectoren.

Een samenvatting:

  • Ile-de-France (Paris) heeft centrale rol voor veel sectoren, waarbij productie in andere regio's kan plaatsvinden, bijvoorbeeld:
  • voor aeronautica is naast Parijs ook de as Toulouse-Bordeaux Belangrijk
  • voor automotive het Noorden en Oosten
  • voor composiet (EMC2) het Noord-Westen (Nantes)
  • voor semiconductors het Zuid-Oosten (Grenoble)
  • voor Artificial Intelligence: vier nieuwe Franse Poles waaronder MIAI, ANITI

Deze samenvatting van dit Frankrijk focus document is een belangrijke stimulans voor de diverse HTSM branches om vanuit krachtenbundeling de kansen in Frankrijk aan te gaan, en nog beter samen te werken op handel en innovatie. Met deze inzet vergroot de hightech sector haar gezamenlijke ambitie als topsector HTSM. Doel is om gezamenlijk meer impact te hebben, en als Nederland in Frankrijk erkend te worden als hightech land. En het voor Frankrijk aantrekkelijker eenvoudiger te maken om met Nederland samen te werken. 

Overige sectorrapporten voor Frankrijk:

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier